9 TRIẾT LÝ BÁN KIM CƯƠNG CỦA CON GÁI

Nhiều người hỏi tôi, con gái anh mua bán nhẫn xoàn rất giỏi, chắc nhờ anh tư vấn nhiều. Tôi trả lời, tôi chẳng tư vấn gì cả, cháu hoàn toàn ...
Advertisement