Chuyện mua hoa sớm, đừng chờ ba mươi

1 . Có đi mua hoa sớm, giá gấp ba lần giá bình thường, trả giá xong các anh nhất quyết không bán, mặt hầm hầm rủa thầm trong miệng. Ổn thôi,...
Advertisement