Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

365 & 365

CÂU CHUYỆN CHIẾN LƯỢC - SAI LẦM CỦA ĐỐI THỦ LÀ CƠ HỘI CỦA CHÚNG TA!


Một công ty niêm yết tên tuổi của VN đưa vào trong Báo cáo thường niên của mình các "CHIẾN LƯỢC" của công ty trong giai đoạn tới, và ghi rằng:

1. Khẳng định vị thế dẫn đầu…

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ…

3. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu

4. Mở rộng thị trường hiện có…

5. Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới…

Công ty xem đây là những "chiến lược" quan trọng bậc nhất của công ty và ắt là sẽ trình bày "hoành tráng" trước đại hội đồng cổ đông để được thông qua (!?)

Thực tế, không riêng gì công ty này mà rất nhiều (nhiều lắm) những tập đoàn, công ty lớn của VN cũng xem những thứ tương tự như trên là chiến lược, và truyền thông rộng rãi để quảng bá hình ảnh công ty (!?).

Tôi không hiểu họ sẽ thực thi các "chiến lược" này thế nào, nhưng nếu là nhà đầu tư lâu dài, tôi sẽ không bao giờ mua cổ phiếu của những công ty thế này mà còn tránh xa chúng ra, vì quả thật, các công ty này chẳng hiểu gì về chiến lược và thực sự chưa hề có chiến lược đúng nghĩa!

Những "món" trên đây chỉ là những "món" rất thường ngày trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào nên không thể, và không nên, được xem là chiến lược.

Nếu xem những thứ trên đây là chiến lược và không cần hoạch định thêm chiến lược nào nữa, thì e rằng những công ty này chỉ kinh doanh theo quan điểm "trồng cây ngắn ngày", không quan tâm đến những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch lâu dài để hướng tới sự phát triển bền vững!

PS: Khi tôi làm cố vấn chiến lược cho một công ty niêm yết của VN, tôi có phân tích cạnh tranh để hoạch định chiến lược giúp cty này. Tôi đưa những thứ ở trên ra và nói rằng: "Khi đối thủ xem những thứ đó là chiến lược, thì đây là cơ hội của chúng ta!".

24 & 24 - 247 & 247