Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

365 & 365

Chuyện năm ngoái của bạn tao, vì khác biệt vùng miền mà mém mất bồ


Nó người miền Bắc, yêu gái miền Nam, để lấy le với gái thì Tết tới bày đặt bưng một chậu tắc qua bên nhà ông già con nhỏ để tặng. Vừa đem vô ông già đã nhăn mặt, Tết nhứt đem cây này qua nhà, có phải muốn cả năm tao tắt luôn không? Thằng nhỏ hoảng quá, giải thích dạ không ạ, cái này ngoài Bắc gọi là cây quất, có nghĩa là phất ấy ạ.

Ông già lại nhăn mặt, vậy chắc mày chê tao yếu nên tặng để dằn mặt cho quất nhiều hơn? May mà con nhỏ đỡ lời cho mấy câu, chứ không nó cũng banh xác.

Bởi vậy, văn khóa khác biệt cũng khổ lắm. Nhưng để yên tâm, theo tao cứ cái gì cổ điển, miền nào cũng xài được thì làm, ví dụ chúc Phúc – Lộc – Thọ, ba thứ mà ở vùng nào người ta cũng thích. Không thì có thể mua tranh Đông Hồ để tặng Tết, miền nào cũng biết cũng trưng được.

Còn nếu muốn kết hợp luôn cả hai thứ trên thì Tết này có ba loại mới với lời chúc Phúc – Lộc – Thọ đựng trong ly xinh xắn in họa tiết Đông Hồ, thổi hồn dân gian Việt vào cuộc sống hiện đại và tất bật.

Đó, tao bày rồi đó, giờ đứa nào cần gì thì đi mua ly đó uống, tặng nhau thì mua bộ cả ba ly cho hên.

24 & 24 - 247 & 247 - 365 & 365