Hiển thị các bài đăng có nhãn CÔNG TY. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CÔNG TY. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐỪNG XÂY NHÀ TRÊN MẶT PHẲNG NGHÊNG!

Tôi được mời về làm CEO cho một tập đoàn. Lớn lắm, mạnh lắm, đồ sộ lắm! Chỉ riêng đoàn ô tô phục vụ cho các giám đốc bán hàng vùng ( Region...
Advertisement