Hiển thị các bài đăng có nhãn CỔ PHIẾU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CỔ PHIẾU. Hiển thị tất cả bài đăng

CỔ PHIẾU FACEBOOK SỤT GIẢM: FACEBOOK MẤT TỶ ĐÔ VÌ 'ĂN CHAY'!

Ngày 12/1/2018 , cổ phiếu Facebook sụt 4,5 % - mức mạnh nhất kể từ tháng 9/2017 sau khi CEO Mark Zuckerberg thông báo mạng xã hội này sẽ...
Advertisement