Hiển thị các bài đăng có nhãn CỬA HÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CỬA HÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Riết càng ngày càng đéo ưa chuyện lên Facebook các mày ạ, thề

Gần cuối năm bận sắp mặt lờ với bao nhiêu là thứ phải lo, rảnh được chút mở Facebook lên coi thi chỉ thấy đám bạn bè gần xa… à không, chắc ...
Advertisement