Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DU LỊCH. Hiển thị tất cả bài đăng

Trước khi đi Châu Âu, cần biết những gì

1 . Tiền đem theo không quá 5000 USD, không hơn 15 triệu VND, không quá 300 gr vàng và 3 ly hột xoàn. Nếu quá thì khai báo hải quan. 2...
Advertisement