Hiển thị các bài đăng có nhãn THẨM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THẨM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng

Ở làng giải trí hiện tại, quên cái câu 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' đi

Thời đại bây giờ là thời đại của truyền thông đa phương tiện, của cả phần nghe và phần nhìn, thậm chí phải kết hợp cả nhảy nhót, trình diễn,...
Advertisement