ĐỨT RUỘT NHƯNG NHẸ LÒNG TỪ CHỐI OFFER KHỦNG!

Một offer ( lời mời làm việc ) khủng với mức thu nhập gần gấp 3 lần (chính xác là gấp 2,8 lần) so với thu nhập (vốn đã rất khủng) mà tôi đa...
Advertisement